Wczytuję dane...
Reklamacje

W celu złożenia reklamacji należy spełnić poniższe warunki konieczne:

·         wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy
·         wydrukować, czytelnie wypełnić i załączyć do przesyłki formularz reklamacyjny (do pobrania tutaj)
·         załączyć do przesyłki dowód zakupu (kserokopie)
·         wysłać / dostarczyć przesyłkę do siedziby Eco-Way

 

Produkt należy przesłać z całym oryginalnym wyposażeniem, zapakowany w oryginalne opakowanie lub zastępcze opakowanie zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami w transporcie. Produkt należy wyczyścić. Nie stosować śmieci jako wypełnienia przesyłki.

 

Przypominamy, że obowiązek prawidłowej konserwacji produktów spoczywa na użytkowniku i wady/szkody powstałe w skutek nieprawidłowej lub niedostatecznej konserwacji nie podlegają gwarancji.

 

Gwarancja nie dotyczy:

 

·         Szkód spowodowanych działaniem sił natury lub siły wyższej, np. uderzenie pioruna, trzęsieniem ziemi itd;
·         Uszkodzeń mechanicznych;
·         Zaniedbania;
·         Wykorzystania w celach komercyjnych;
·         Modyfikacji dowolnej części towaru;
·         Strat związanych z używaniem z akcesoriami innymi niż zalecane przez producenta;
·         Szkód spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym zastosowaniem, zalaniem, pożarem lub inną przyczyną zewnętrzną;
·         Usterek spowodowanych wykorzystaniem nie oryginalnej ładowarki lub w skutek niewłaściwego napięcia czy zasilania;
·         Szkód wyrządzonych usługą (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonywaną przez osoby, które nie są przedstawicielami producenta.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia przesyłki z towarem reklamacyjnym w przypadkach gdy:

1.       Widoczne są mocne uszkodzenia mechaniczne przesyłki lub samego produktu;
2.      Produkt jest brudny lub zastosowano śmieci jako wypełnienie przesyłki;
3.      W przesyłce brakuje czytelnie wypełnionego formularza reklamacyjnego i/lub kserokopii dowodu zakupu;

W w/w przypadkach przesyłka zostaje zwrócona do nadawcy w stanie niezmienionym.

 

Za czas rozpoczęcia procedury reklamacyjnej uważa się moment dostarczenia produktu wraz z niezbędnymi dokumentami (czytelnie wypełniony formularz reklamacyjny, kserokopia dowodu zakupu) do siedziby firmy, pod adres:

Reklamacje - Eco Way
ul. Wałbrzyska 11 lok.37
02-739 Warszawa

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
 


*pola obowiązkowe